Hotărâri Consiliul Local.

HCL-64-2022

data emiterii
31/08/2022

H.C.L. Cazasu nr. 64  din 31.08.2022 privind aprobarea Actului Aditional nr. 25 privind modificarea punctului 4 al alin. (2) al art. 36 - Preturile, tarifele si alte surse de venit - din Capitolul 1 - Sistemul Financiar - Titlul II - Sistemul Financiar si Sistemul Contabil - din Dispozitii Generale ale Contractului  de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare - in baza Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021 - 2025 - actualizata

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram