Hotărâri Consiliul Local.

HCL-61-2022

data emiterii
05/08/2022

H.C.L. Cazasu nr. 61  din 05.08.2022 privind aprobarea indicatorior tehnico-economici actualizati si a cresterii valorii neeligibile aferenta proiectului de investitie "Amenajare parc cu loc de joaca pentru copii in comuna Cazasu, judet Braila

"

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram