Hotărâri Consiliul Local.

HCL-61-2021

data emiterii
30/06/2021

privind aprobarea Devizului general si a documentatiei aferente pentru obiectivul "Modernizare strazi de interes local comuna Cazasu, judetul Braila" - rest deexecutat

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram