Hotărâri Consiliul Local.

HCL-60-2022

data emiterii
05/08/2022

H.C.L. Cazasu nr. 60  din 05.08.2022 privind infiintarea serviciului de iluminat public al comunei Cazasu, judetul Braila si aprobarea documentatiei pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram