Hotărâri Consiliul Local.

HCL-6-2022

data emiterii
19/01/2022

H.C.L. Cazasu nr. 6 din 19.01.2022 privind modificarea H.C.L. nr. 5/2022 privind desemnarea unui nou administrator pentru S.C. "SALUBRIZARE SI GOSPODARIE CAZASU" S.R.L. si modificarea actului constitutiv

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram