Hotărâri Consiliul Local.

HCL-58-2021

data emiterii
30/06/2021

privind completarea listei bunurilor imobile care apartin domeniului privat al comunei Cazasu si actualizarea inventarului domeniului privat

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram