Hotărâri Consiliul Local.

HCL-56-2022

data emiterii
19/07/2022

H.C.L. Cazasu nr. 56 din 19.07.2022 privind  desemnarea administratorului S.C. SALUBRIZARE SI GOSPODARIE CAZASU" S.R.L. si modificarea Actului constitutiv

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram