Hotărâri Consiliul Local.

HCL-49-2023

data emiterii
30/06/2023

H.C.L. Cazasu nr. 49 din 30.06.2023 privind insusirea inventarului bunurilor aparinand sistemului public de alimentare cu apa pentru anul 2022, aprobarea apartenentei la domeniul public al comunei Cazasu a bunurilor de retur inventariate, aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Cazasu a unor bunuri, in vederea scoaterii din functiune si casarii si aprobarea casarii acestora

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram