Hotărâri Consiliul Local.

HCL-48-2023

data emiterii
31/05/2023

H.C.L. Cazasu nr. 48 din 31.05.2023 privind avizarea modificarii si completarii Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare - Actualizat - aprobat prin Hotararea nr. 2 din 26.03.2018 a A.G.A. si a formei actualizate a acestuia

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram