Hotărâri Consiliul Local.

HCL-44-2022

data emiterii
19/05/2022

H.C.L. Cazasu nr. 44 din 19.05.2022 privind insusirea inventarului bunurilor apartanand sistemului public de alimentare cu apa, aprobarea apartenentei la domeniul public al comunei Cazasu a Bunurilor de Retur inventariate, aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Cazasu a unor bunuri, in vederea scoaterii din functiune si casarii si aprobarea casarii acestora

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram