Hotărâri Consiliul Local.

HCL-43-2021

data emiterii
31/05/2021

H.C.L. Cazasu nr. 43 din 31.05.2021 - aprobare Bilant contabil, Cont de profit si perderi, Situatii financiare S.C. SALUBRIZARE SI GORPODARIRE CAZASU

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram