Hotărâri Consiliul Local.

HCL-4-2022

data emiterii
11/01/2022

H.C.L. Cazasu nr. 4 din 11.01.2022 privind incetarea mandatului Administratorului S.C. "SALUBRIZATE SI GOSPODARIE CAZASU" S.R.L.

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram