Hotărâri Consiliul Local.

HCL-28-2022

data emiterii
31/03/2022

H.C.L. Cazasu nr. 28 din 31.03.2022 privind insusirea rapoartelor de evaluare aferente anului 2022, intocmite pentru terenul intravilan - loturi de 300 mp, situate in Tarla 25, Tarla 25/1 si loturi de 700 mp situate in T20, comuna Cazasu, judetul Braila, proprietate privata a comunei Cazasu

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram