Hotărâri Consiliul Local.

HCL-27-2023

data emiterii
27/03/2023

H.C.L. Cazasu nr. 27 din 27.03.2023 privind aprobarea participarii la Progarmul finantat prin PNRR din Componenta C15 - Educatie, predcum si aprobarea proiectului cu denumirea "Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente a Scolii Gimnaziale Cazasu"

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram