Hotărâri Consiliul Local.

HCL-24-2023

data emiterii
27/03/2023

H.C.L. Cazasu nr. 24 din 27.03.2023 privind luarea la cunostinta a declaratiei de renuntare la dreptul de proprietate, autentificata sub nr. 520/07.03.2023, aprobarea preluarii si inscrierii in domeniul privat al comunei Cazasu a imobilului teren intravilan, categoria de folosinta drum in suprafata de 2087 mp, situat in comuna Cazasu, str. Rimnicu Sarat, nr. 131-133, lot 1/2/2, in T21, P39, lot 1/1-lot 1/2, P40, P41 - lot 1/2/2, inscris in CF nr. 76915, nr cad. 76915 si a imobilului teren intravilan, categoria de folosinta drum, in suprafata de 2482 mp, situat in comuna Cazasu, judetul Braila, in T21, P7,8,9-lot 2, inscris in CF nr. 76883, nr. cad. 76883

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram