Hotărâri Consiliul Local.

HCL-22-2023

data emiterii
27/03/2023

H.C.L. Cazasu nr. 22 din 27.03.2022 privind aprobarea devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii "Modernizarea drumurilor publice din interiorul comunei Cazasu, judetul Braila", aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii "Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram