Hotărâri Consiliul Local.

HCL-19-2023

data emiterii
27/03/2023

H.C.L. Cazasu nr. 19 din 27.03.2023 privind avizarea modificarii si completarii Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare - actualizat - aprobat prin Hotararea nr. 2 din 26.03.2018 a AGA si a formei actualizate a acestuia

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram