Hotărâri Consiliul Local.

HCL-16-2023

data emiterii
28/02/2023

H.C.L. Cazasu nr. 16 din 28.02.2023 privind aprobarea documentatiei pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public al comunei Cazasu

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram