Hotărâri Consiliul Local.

HCL-14-2023

data emiterii
28/02/2023

H.C.L. Cazasu nr. 14 din 328.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SALUBRIZARE SI GOSPODARIE CAZASU S.R.L. pe anul 2023

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram