Hotărâri Consiliul Local.

HCL-12-2023

data emiterii
28/02/2023

H.C.L. Cazasu nr. 12 din 28.02.2023 privind prelungirea prin act aditional a contractului de inchiriere nr. 1388/03.03.2017 avand ca obiect spatiul cu destinatia de cabinet medical, situat in localitatea Cazasu, str. Narciselor, nr. 9, cv. 20, P443 catre medicul de familie Ene Costica

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram