Hotărâri Consiliul Local.

HCL-100-2022

data emiterii
22/12/2022

H.C.L. Cazasu nr. 100 din 22.12.2022 privind avizarea documentelor necesare atribuirii "Contractului de delegare a gestiunii activitatii de eliminare, prin depozitare, a deseurilor reziduale, a deseurilor stradale, a reziduurilor rezultate de la instalatiile de tratare a deseurilor municipale si, dupa caz, a deseurilor care nu pot fi valorificate provenite din activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a locuintelor la Depozitul ecologic D.E.D.M.I. Muchea, provenite din Zona 1 de operare a Judetului Braila", mandatarea reprezentatului legal pentru a vota documentele mentionate si acordarea unui mandat special A.D.I.. "ECO DUNAREA" Braila sa aprobe in AGA documentatia de atribuire

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram