Acte Necesare

ACTE NECESARE SCUTIRII DE LA PLATA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE:

ACTE NECESARE SCUTIRII DE LA PLATA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE:

 • cerere (formular tip);
 • buletinul sau cartea de identitate (fotocopie);
 • certificat de căsătorie şi certificat de deces, dacă este cazul (original şi fotocopie)
 • actele de proprietate ale beneficiarului pentru bunurile imobile sau mobile pentru care solicita scutire
 • actul doveditor al beneficiarului de scutire, care poate fi, după caz:
  • - legitimaţia de veteran sau văduvă de veteran, conform Legii nr. 44/1994 (fotocopie);
  • adeverinta de la angajator pentru persoane;e prevazute la art. 2, lit. c) – f) si j) din Legea nr. 168/2020 pentru recunoasterea meritelor personalului participant la actiuni militare, misiuni si operatii pe teritoriul sau in afara teritoriului statului roman si acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia si urmasilor celui decedat;
  • certificat de revoluţionar si brevet conform Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare (fotocopie);
  • certificat de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat, eliberat conform Legii nr. 448/2006 (fotocopie);
  • decizia Direcţiei Generale de Muncă şi Protecţie Socială, conform Decretului 118/1990 (fotocopie);

 

Mai multe informatii
Formulare Utile

Primăria
Comunei Cazasu

Contact
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram